مروری بر آدرس دهی IPV4

امرزوه همه ما به صورت روزمره با آدرس IPV4 در ارتباط هستیم خصوصا اینکه تقریبا خیلی از تجهیزات فناوری مانند موبایل و تبلت، که زندگی افراد حتی غیرمتخصص در حوزه فناوری را تحت سیطره خود قرار داده است، با این نوع آدرس به اینترنت متصل می شوند.