LSA Type 2 که Network LSA نیز نامیده می شود، مخصوص شبکه های Transit است و اطلاعات توپولوژی شبکه Transit با این LSA و توسط DR منتقل می شود. در بخش قبل مشاهده نمودید که روتر IOU3 در خصوص شبکه Transit که همان لینک بین روتر IOU2 و IOU3 است، فقط آدرس روتر DR را منتقل نموده است 

و هیچ اطلاعاتی در خصوص توپولوژی این شبکه ارسال نکرده است. این اطلاعات دقیقا همان اطلاعاتی است که توسط DR در کل Area منتقل می شود. در این مثال با توجه به خروجی Router LSA ارسالی توسط روتر IOU3 که در بخش قبل نمایش داده شده است، روتر IOU3 همان روتر DR است. برای اینکه ببینیم روتر DR چه اطلاعاتی در خصوص شبکه Transit منتقل می کند از دستور show ip ospf database network adv-router 3.3.3.3 استفاده می کنیم. برای مشاهده خلاصه اطلاعات دیتابیس از دستور show ip ospf database استفاده می کنیم. خروجی هر دو دستور در ذیل نشان داده شده است.

در خروجی دستور مشاهده می کنیم که روتر DR علاوه بر شماره شبکه و Subnet Mask که در اینجا 10.2.1.0/24 است، لیست روترهای شبکه Transit یا همان توپولوژی شبکه را نیز منتقل می کند. در این مثال لیست روترها 2.2.2.2 و 3.3.3.3 است.

ضمنا در LSA Type 2، مقدار Link State ID یا شناسه LSA، آدرس IP روتر DR است. در این مثال این شناسه 10.2.1.3 است.

IOU3#show ip ospf database

 

            OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

 

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

 

                Net Link States (Area 1)

 

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum

10.2.1.3        3.3.3.3         897         0x80000001 0x004CBD

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

!

!

IOU3#show ip ospf database network adv-router 3.3.3.3

            OSPF Router with ID (3.3.3.3) (Process ID 1)

 

                Net Link States (Area 1)

 

  Routing Bit Set on this LSA in topology Base with MTID 0

  LS age: 235

  Options: (No TOS-capability, DC)

  LS Type: Network Links

  Link State ID: 10.2.1.3 (address of Designated Router)

  Advertising Router: 3.3.3.3

  LS Seq Number: 80000002

  Checksum: 0x4ABE

  Length: 32

  Network Mask: /24

        Attached Router: 3.3.3.3

        Attached Router: 2.2.2.2

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید