در پروتکل ISIS فقط دو نوع شبکه point-to-point و broadcast وجود دارد و برخلاف OSPF انواع دیگر شبکه مانند non-broadcast و point-to-multipoint در ISIS وجود ندارد. همانطور که می دانید نوع بسته Hello ارسالی در شبکه point-to-point با broadcast متفاوت است.

روی لینک های point-to-point بسته point-to-point IIH ارسال می گردد در حالی که در شبکه broadcast دو نوع L1 LAN IIH و L2 LAN IIH منتقل می گردد.

در شبکه Frame-Relay با توجه به نوع اینترفیس یکی از دو نوع point-to-point و یا broadcast انتخاب می گردد. در اینترفیس های فیزیکی و subInterface های point-to-multipoint نوع شبکه broadcast در نظر گرفته می شود در حالی که در subInterface های point-to-point نوع شبکه point-to-point در نظر گرفته می شود. یکسان بودن نوع شبکه بین روترهای همسایه در پروتکل ISIS ضروری است.

نکته دیگری که در پیاده سازی ISIS در شبکه Frame-Relay باید مورد توجه قرار گیرد، این است که برای ارسال بسته های ISIS روی VC های Frame-Relay حتما باید نگاشتی بین شماره DLCI و آدرس clns وجود داشته باشد. در غیر این صورت بسته ISIS ارسال نخواهد شد. بدیهی است که علاوه بر مورد فوق نگاشت آدرس IP و آدرس DLCI نیز برای ارسال ترافیک داده ضروری می باشد

برای درک بهتر مفهوم و پیاده سازی ISIS در شبکه Frame-Relay به سناریوی زیر دقت کنید که در آن سه روتر R1، R2 و R3 به صورت Full-Mesh به یکدیگر متصل هستند اما بین روتر R1 و روتر R4 ارتباط به صورت point-to-point ایجاد گردیده است. در این سناریو به صورت پیش فرض پروتکل ISIS بین سه روتر R1، R2 و R3 به صورت broadcast عمل می کند و بسته های از نوع LAN IIH ارسال می کند در حالی که بین روتر R1 و R4 نوع ارتباط را point-to-point در نظر گرفته و بسته point-to-point IIH ارسال می نماید.

NBMA1

اجرای ISIS روی بستر Frame-Relay

پیکربندی هر یک از روترها در ادامه نشان داده شده است. دقت کنید که روی اینترفیس های broadcast، نگاشت DLCI برای آدرس های CLNS فعال شده است. همانطور که در IP برای ارسال ترافیک broadcast روی اینترفیس های point-to-point نیازی به نگاشت DLCI و فعال سازی broadcast نیست، این نگاشت برای آدرس CLNS نیز روی اینترفیس های point-to-point ضرورتی ندارد.

!!! R1

interface Serial1/0

 encapsulation frame-relay

!

interface Serial1/0.1 multipoint

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

 ip router isis

 frame-relay map clns 103 broadcast

 frame-relay map clns 102 broadcast

 frame-relay map ip 192.168.1.3 103 broadcast

 frame-relay map ip 192.168.1.2 102 broadcast

!

interface Serial1/0.2 point-to-point

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

 ip router isis

 frame-relay interface-dlci 104

!

router isis

 net 49.0001.0000.0000.0001.00

 is-type level-1

!

!!!R2

interface Serial1/0

 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

 ip router isis

 encapsulation frame-relay

 frame-relay map clns 203 broadcast

 frame-relay map clns 201 broadcast

 frame-relay map ip 192.168.1.3 203 broadcast

 frame-relay map ip 192.168.1.1 201 broadcast

!

router isis

 net 49.0001.0000.0000.0002.00

 is-type level-1

!

!!! R4

interface Serial1/0

 encapsulation frame-relay

!

interface Serial1/0.1 point-to-point

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

 ip router isis

 frame-relay interface-dlci 401

پیاده سازی ISIS روی بستر Frame-Relay

خروجی show isis neighbors و show isis database در ذیل نشان داده شده است. در خروجی جدول همسایگی، circuit Id به روتر R3 اشاره می کند. بدین معنی است که این روتر DIS است. از آنجایی که Priority همه روترها به صورت پیش فرض یکسان است، روتر R3 که System-Id بزرگتری دارد نقش DIS را به خود گرفته است. جدول دیتابیس همه روتر ها نیز این موضوع را تایید می کند. این جدول نشان می دهد که روتر R3 دو LSP ارسال نموده است که LSP دوم همان Pseudonode LSP است که توسط روتر DIS منتقل می گردد و توپولوژی شبکه broadcast را نشان می دهد. نگاهی به جدول دیتابیس نشان می دهد که دو LSP مربوط به روتر R2 در این جدول وجود دارد که این تردید را ایجاد می کند که مبادا روتر R2 همان DIS باشد. این تردید درست است. این روتر DIS بوده است، اما بعد از آنکه روتر R3 به شبکه اضافه شده است، جای خود را به روتر R3 داده است. اگر دقت کنید در رکورد مربوط به Pseudonode LSP ارسالی روتر R2 مقدار holdtime به صفر تغییر داده شده است که به معنی نامعتبر بودن رکورد است و بعد از مدتی از جدول دیتابیس حذف خواهد شد.

R1#sh isis neighbors

System Id      Type Interface   IP Address      State Holdtime Circuit Id

R2             L1   Se1/0.1     192.168.1.2     UP    24       R3.01

R3             L1   Se1/0.1     192.168.1.3     UP    6        R3.01

R4             L1   Se1/0.2     10.1.1.2        UP    22       00

!

R2#sh isis neighbors

System Id      Type Interface   IP Address      State Holdtime Circuit Id

R1             L1   Se1/0       192.168.1.1     UP    29       R3.01

R3             L1   Se1/0       192.168.1.3     UP    7        R3.01

!

R4#sh isis neighbors

System Id      Type Interface   IP Address      State Holdtime Circuit Id

R1             L1   Se1/0.1     10.1.1.1        UP    29       00

!

R1#sh isis database

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL

R1.00-00            * 0x00000006   0x0D49        828               0/0/0

R2.00-00              0x00000004   0xD65B        785               0/0/0

R2.01-00              0x00000001   0xE713        0 (787)           0/0/0

R3.00-00              0x00000003   0xF23D        790               0/0/0

R3.01-00              0x00000001   0x754D        786               0/0/0

R4.00-00              0x00000002   0x6A88        821               0/0/0

!

R2#sh isis database

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL

R1.00-00              0x00000006   0x0D49        797               0/0/0

R2.00-00            * 0x00000004   0xD65B        758               0/0/0

R2.01-00            * 0x00000001   0xE713        0 (758)           0/0/0

R3.00-00              0x00000003   0xF23D        761               0/0/0

R3.01-00              0x00000001   0x754D        757               0/0/0

R4.00-00              0x00000002   0x6A88        791               0/0/0

!

R4#sh isis database

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL

R1.00-00              0x00000006   0x0D49        783               0/0/0

R2.00-00              0x00000004   0xD65B        740               0/0/0

R2.01-00              0x00000001   0xE713        0 (781)           0/0/0

R3.00-00              0x00000003   0xF23D        745               0/0/0

R3.01-00              0x00000001   0x754D        741               0/0/0

R4.00-00            * 0x00000002   0x6A88        780               0/0/0

خروجی جدول همسایگی و جدول دیتابیس ISIS در شبکه Frame-Relay

در ادامه به عمد نوع اینترفیس روتر R4 از point-to-point به multipoint تغییر داده شده است. این در حالی است که طرف مقابل ارتباط روی روتر R1 نوع اینترفیس همچنان point-to-point است. همانطور که می دانیم نوع Hello ارسالی این دو روتر با هم متفاوت است و تشکیل همسایگی ایجاد نخواهد شد. دستور show clns neighbors روی روتر R4 نشان می دهد که همسایه R1 دیده شده است اما نوع همسایگی را به جای L1، IS نشان می دهد. همچنین نوع پروتکل به جای IS-IS، ES-IS نشان داده شده است. با مشاهده خروجی این دستور روی روتر R1 متوجه خواهید شد که روتر R1 در لیست همسایه های R4 نیست که نشان عدم ایجاد همسایگی است.

!!! R1

interface Serial1/0

 encapsulation frame-relay

!

interface Serial1/0.1 multipoint

 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

 ip router isis

 frame-relay map clns 103 broadcast

 frame-relay map clns 102 broadcast

 frame-relay map ip 192.168.1.3 103 broadcast

 frame-relay map ip 192.168.1.2 102 broadcast

!

interface Serial1/0.2 point-to-point

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

 ip router isis

 frame-relay interface-dlci 104

!

router isis

 net 49.0001.0000.0000.0001.00

 is-type level-1

!

!!!R2

interface Serial1/0

 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

 ip router isis

 encapsulation frame-relay

 frame-relay map clns 203 broadcast

 frame-relay map clns 201 broadcast

 frame-relay map ip 192.168.1.3 203 broadcast

 frame-relay map ip 192.168.1.1 201 broadcast

!

router isis

 net 49.0001.0000.0000.0002.00

 is-type level-1

!

!!! R4

interface Serial1/0

 encapsulation frame-relay

!

interface Serial1/0.1 point-to-point

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

 ip router isis

 frame-relay interface-dlci 401

پیاده سازی ISIS روی بستر Frame-Relay

خروجی show isis neighbors و show isis database در ذیل نشان داده شده است. در خروجی جدول همسایگی، circuit Id به روتر R3 اشاره می کند. بدین معنی است که این روتر DIS است. از آنجایی که Priority همه روترها به صورت پیش فرض یکسان است، روتر R3 که System-Id بزرگتری دارد نقش DIS را به خود گرفته است. جدول دیتابیس همه روتر ها نیز این موضوع را تایید می کند. این جدول نشان می دهد که روتر R3 دو LSP ارسال نموده است که LSP دوم همان Pseudonode LSP است که توسط روتر DIS منتقل می گردد و توپولوژی شبکه broadcast را نشان می دهد. نگاهی به جدول دیتابیس نشان می دهد که دو LSP مربوط به روتر R2 در این جدول وجود دارد که این تردید را ایجاد می کند که مبادا روتر R2 همان DIS باشد. این تردید درست است. این روتر DIS بوده است، اما بعد از آنکه روتر R3 به شبکه اضافه شده است، جای خود را به روتر R3 داده است. اگر دقت کنید در رکورد مربوط به Pseudonode LSP ارسالی روتر R2 مقدار holdtime به صفر تغییر داده شده است که به معنی نامعتبر بودن رکورد است و بعد از مدتی از جدول دیتابیس حذف خواهد شد.

!!! R4

interface Serial1/0.1 multipoint

 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

 ip router isis

 frame-relay map clns 401

 frame-relay map ip 10.1.1.1 401 broadcast

!

R4#sh clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                State  Holdtime  Type Protocol

R1             Se1/0.1     DLCI 401            Up     277       IS   ES-IS

!

R1#sh clns neighbors

System Id      Interface   SNPA                State  Holdtime  Type Protocol

R2             Se1/0.1     DLCI 102            Up     25        L1   IS-IS

R3             Se1/0.1     DLCI 103            Up     7         L1   IS-IS

عدم ایجاد همسایگی در صورت یکی نبودن نوع اینترفیس در دو روتر همسایه در ISIS

برای بررسی بیشتر روی روتر R1 و R4 دستور debug isis adj-packets وارد شده است. روی روتر R1 هیچ Hello ای از روتر R4 دریافت نشده است اما روی روتر R4 بسته Hello از نوع point-to-point روی اینترفیس multipoint دریافت شده است و روتر آن را ignore کرده است و یا در نظر نگرفته است.

R1#debug isis adj-packets

IS-IS Adjacency related packets debugging is on, null

R1#

*Oct 19 18:27:03.135: ISIS-Adj: Sending serial IIH on Serial1/0.2, length 1499

*Oct 19 18:27:03.927: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 103 (Serial1/0.1), cir type L1, cir id 0000.0000.0003.01, length 1500

R1#

*Oct 19 18:27:06.719: ISIS-Adj: Sending L1 LAN IIH on Serial1/0.1, length 1500

*Oct 19 18:27:06.843: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 103 (Serial1/0.1), cir type L1, cir id 0000.0000.0003.01, length 1500

*Oct 19 18:27:07.403: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 102 (Serial1/0.1), cir type L1, cir id 0000.0000.0003.01, length 1500

R1#

*Oct 19 18:27:09.431: ISIS-Adj: Rec L1 IIH from DLCI 103 (Serial1/0.1), cir type L1, cir id 0000.0000.0003.01, length 1500

!
R4#debug isis adj-packets

IS-IS Adjacency related packets debugging is on, null

R4#

*Oct 19 18:27:09.143: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial1/0.1

R4#

*Oct 19 18:27:11.703: ISIS-Adj: Rec serial IIH from DLCI 401 (Serial1/0.1), cir type L1, cir id 00, length 1499

*Oct 19 18:27:11.707: ISIS-Adj: Point-to-point IIH received on multi-point interface: ignored IIH

*Oct 19 18:27:12.251: ISIS-Adj: Encapsulation failed for L1 LAN IIH on Serial1/0.1

تحلیل عدم ایجاد همسایگی در صورت منطبق نبودن نوع اینترفیس دو همسایه در پروتکل ISIS

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید