ایجاد همسایگی، انتقال دیتابیس و ایجاد جدول مسیریابی به ترتیب مراحلی بودند که در پروتکل ISIS تا ایجاد کامل مسیرهای شبکه سپری شده اند. این مراحل ته تنها در ISIS بلکه در اکثر پروتکل های مسیریابی به شکل مشابه وجود دارند.

در بخش های قبلی جزئیات و چگونگی هر سه مرحله را به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم. حال این سوال پیش می اید که تغییرات توپولوژی شبکه در ISIS چگونه مدیریت می شوند. به صورت خلاصه می توان گفت که وقتی تغییری در توپولوژی شبکه رخ می دهد، روتر و یا روترهایی که تغییرات توپولوژی را به طور مستقیم مشاهده می کنند، تغییر را با ارسال LSP جدید به کلیه روترهای شبکه اطلاع رسانی می کنند. تغییرات ممکن است تغییر متریک یک لینک باشد و یا آنکه مواردی همچون قطعی لینک و یا حتی اضافه شدن لینک جدید در ISIS باشد. روترهایی که مستقیما به این لینک متصل هستند، تغییرات را بدون کمک ISIS مشاهده می کنند و آن را از طریق ارسال LSP جدید به کلیه روترهای شبکه اطلاع رسانی می کنند. البته گاهی نیز تغییر با کمک ISIS مشاهده می شود. مثلا وقتی که در زمان hold time هیچ بسته hello ای از روتر همسایه دریافت نمی شود.

وقتی روترهای همسایه متوجه تغییر LSP می شوند، ضمن به روز رسانی دیتابیس خود، آن را به دیگر همسایه ها نیز ارسال می کنند. هر روتر با ارسال PSNP دریافت تغییر LSP را به ارسال کننده تایید می نماید. سپس هر روتر به صورت مستقل با اجرای مجدد پروسه SPF روی دیتابیس، جدول مسیریابی خود را به روز می کند

در شکل ذیل روتر R2 متوجه قطعی لینک متصل به روتر R3 می شود. روتر LSP جدیدی که بیانگر این تغییر است ارسال می نماید و روتر R1 نیز با ارسال PSNP دریافت LSP جدید را تایید می نماید. روتر R1 با به روز رسانی جدول دیتابیس و اجرای مجدد پروسه SPF جدول مسیریابی را به روز می نماید.

H ISIS

همگرایی در ISIS

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید