به دو شیوه در پروتکل ISIS می توان مسیر default ارسال نمود

  1.  روترهای L1/L2 با ست کردن بیت ATT در L1 LSP ارسالی به همه دیگر روترهای L1 خود را به عنوان نقطه خروج Area معرفی می کنند. روترهای L1 مسیر default به نزدیکترین روتر L1/L2 ایجاد می کنند
  2. با استفاده از دستور default-information originate هم می توان در سطح L1 و هم در سطح L2 مسبر default ارسال نمود. برای ارسال default در روتر L2 نیازی نیست تا خودش مسیر default داشته باشد اما روتر L1 به شرطی با این دستور مسیر default ارسال می کند که خودش مسیر default داشته باشد

ارسال default در ISIS

ارسال default در ISIS

در شکل فوق روتر L1-L2 با ست کردن بیت ATT در L1 LSP ارسالی به روتر L1 خود را به عنوان مسیر default خروج از Area معرفی می کند. در ذیل در خروجی دستور show isis database در روتر L1 می توانید ست شدن بیت ATT را تایید نمایید. همچنین خروجی جدول مسیریابی روتر L1 نیز وجود مسیر default را تایید می کند.

L1#show isis database

IS-IS Level-1 Link State Database:

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL

L1-L2.00-00           0x00000005   0xDA60        802               1/0/0

L1.00-00             * 0x00000005   0xC032         831               0/0/0

!

L1#sh ip route isis

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

Gateway of last resort is 10.1.2.1 to network 0.0.0.0

i*L1  0.0.0.0/0 [115/10] via 10.1.2.1, Serial2/0

 

مسیر default روی روترهای L1 به سمت روترهای L1/L2 ناشی از ست شدن ATT

در ادامه با اجرای دستور default-information originate روی روتر L2 مشاهده می کنیم که مسیر default روی روتر L1-L2 نیز ایجاد شده است

!!! L2

router isis

 default-information originate

!

!!! L1-L2
L1-L2#sh ip route isis

!!! بخشی از خروجی حذف شده است

i*L2  0.0.0.0/0 [115/10] via 10.1.1.1, Serial2/1

ارسال مسیر default با دستور default-information originate

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید