پروتکل ISIS از آن دسته پروتکل هایی محسوب می شود که در ذات خود قابل توسعه است و قابلیت انتقال انواع آدرس ها را دارد. این بدان دلیل است که این پروتکل مبتنی بر TLV است. بدین معنی است که برای اضافه کردن فیلد جدید کافی است تا TLV جدیدی به آن اضافه کنیم که در آن نوع، طول و مقدار فیلد مشخص می گردد

و نیازی نیست تا شکل بسته ارسالی کاملا تغییر نماید. به همین دلیل، پروتکل ISIS از معدود پروتکل هایی است که برای انتقال IPV6 نیاز به بازنویسی مجدد نداشته است بلکه صرفا TLV جدیدی به این پروتکل اضافه شده است که قابلیت انتقال آدرس های IPV6 را فراهم می کند.

در شکل زیر توپولوژی ساده ای نشان داده شده است که با دو شیوه IPV4 و IPV6 آدرس دهی شده است. در ابتدا شیوه پیکربندی IPV6 در کنار IPV4 در ISIS نشان ده شده است. همانطور که در ادامه مشاهده می کنید برای پیاده سازی ISIS در دو پروتکل IPV4 و IPV6 نیاز به اجرای دو پروسه مستقل ISIS نیست. بلکه ISIS قادر است هر دو نوع آدرس را در قالب یک LSP اما با دو نوع TLV متفاوت ارسال نماید. برای پیاده سازی بعضی از ویژگی های ISIS مانند خلاصه سازی در هر دو پروتکل IPV4 و IPV6 از روش address-family برای جدا سازی این دو استفاده می شود.

 ISIS IPV6

اجرای ISIS روی IPV6

!!! L1

ipv6 unicast-routing

!

router isis

 net 49.0001.0000.0000.0001.00

 is-type level-1

!

interface Loopback0

 ip router isis

 ipv6 router isis

!

interface Ethernet0/0

 ip router isis

 ipv6 router isis

!

!!! L1_L2

ipv6 unicast-routing

!

router isis

 net 49.0001.0000.0000.0002.00

 summary-address 10.1.0.0 255.255.0.0

 !

 address-family ipv6

  summary-prefix 2001:1::/32

 exit-address-family

!

interface Ethernet0/0

 ip router isis

 ipv6 router isis

 isis circuit-type level-1

!

interface Ethernet0/1

 ip router isis

 ipv6 router isis

 isis circuit-type level-2-only

!

!!! L2

ipv6 unicast-routing

!

router isis

 net 49.0002.0000.0000.0003.00

 is-type level-2-only

!

interface Ethernet0/0

 ip router isis

 ipv6 router isis

!
interface Loopback0

 ip router isis

 ipv6 router isis

اجرای ISIS روی IPV6

در ادامه خروجی جدول دیتابیس روتر L2 نشان داده شده است که حاوی سه رکورد می باشد. رکورد میانی، مربوط به LSP ارسالی روتر L2 است. رکورد ابتدایی LSP ارسالی روتر L1_L2 را نشان می دهد. آخرین LSP نیز که همان Pseudonode LSP است، توسط روتر L1_L2 (روتر DIS) ارسال شده است.

سپس جزئیات جدول دیتابیس نشان داده است. اگر به فیلد NLPID توجه کنید، مشاهده می کنید که دو TLV با شماره های 0xCC و 0x8E توسط دو روتر L1_L2 و L2 ارسال شده است که یکی مربوط به آدرس های IPV4 و دیگری مربوط به آدرس های IPV6 است و نکته قابل توجه اینجاست که هر دو آدرس توسط یک LSP ارسال شده است.

L2#sh isis database

 

IS-IS Level-2 Link State Database:

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL

L1_L2.00-00           0x0000000B   0x7F0C        558               0/0/0

L2.00-00            * 0x00000008   0x3973        779               0/0/0

L2.01-00            * 0x00000004   0x27AC        809               0/0/0

!
L2#sh isis database detail

 

IS-IS Level-2 Link State Database:

LSPID                 LSP Seq Num  LSP Checksum  LSP Holdtime      ATT/P/OL

L1_L2.00-00           0x0000000B   0x7F0C        546               0/0/0

  Area Address: 49.0001

  NLPID:        0xCC 0x8E

  Hostname: L1_L2

  IP Address:   10.2.1.1

  Metric: 10         IP 10.2.1.0 255.255.255.0

  IPv6 Address: 2001:2:1:1::1

  Metric: 10         IPv6 2001:2:1:1::/64

  Metric: 10         IS L2.01

  Metric: 10         IP 10.1.0.0 255.255.0.0

  Metric: 10         IPv6 2001:1::/32

L2.00-00            * 0x00000008   0x3973        767               0/0/0

  Area Address: 49.0002

  NLPID:        0xCC 0x8E

  Hostname: L2

  IP Address:   10.2.2.1

  IPv6 Address: 2001:2:1:2::1

  Metric: 10         IS L2.01

  Metric: 10         IP 10.2.1.0 255.255.255.0

  Metric: 10         IP 10.2.2.0 255.255.255.0

  Metric: 10         IPv6 2001:2:1:1::/64

  Metric: 10         IPv6 2001:2:1:2::/64

L2.01-00            * 0x00000004   0x27AC        795               0/0/0

  Metric: 0          IS L2.00

  Metric: 0          IS L1_L2.00

انواع TLV در ISIS برای انتقال همزمان آدرس های IPV4 و IPV6

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید